Utstyr

Trykktesting:

Vi har eget trykktestingsutstyr, som blir kan bli sendt verden rundt for våre kunder.
Vi har et godt lager av utstyr som gjerne ikke andre aktører på markedet har.
Vi har spesialisert oss på de litt vanskeligere oppgavene. Men vi har også standard utsyr.

Vi kan levere olje, gass og vann testing etter kunders spec og behov. Vi kan, ved å utføre flushing mellom jobbene,
bruke samme utstyr til flere typer jobber på samme plass. Uten å ha mange sett for testing om bord.

Vi leverer godkjent trykktesting personell. Vårt personell tar seg av dokumentasjon og utførende arbeid for alle typer trykktesting.
De har 3 dagers dokumentert opplæring som er godkjent av Statoil.

Vi tar trykk test av rør, slanger, ventiler, tanker osv. Vi kan også ta kontroll og survey på utstyr og anlegg som trenger, eller har vært trykktestet.

Vi har godkjent kursholder til å holde trykktesting kurs hos oss, eller hvor det er ønskelig for kunden

Slanger:

Vi kan vi produsere, bytte og måle/sertifisere slanger, og utføre kontroll innen dette på alle nivåer, da vi har flere ansatte DNV godkjente slangemontører

Boltetrekking:

Her har vi en full Ener pac konteiner, som vi kan levere utstyr fra, vi har også stor tilgang på Torqlite sitt system.
Dette gjør at vi har stor tilgang på utstyr og god opplæring i faget.
Alle trekkere hos oss har opplæring som er bygget på det tidligere kurset som het OLF 118.
Sertifisert moment-trekking, med tilhørende trekkelogger og sertifikat\dokumentasjon, bytting og kontroll av bolter.
Vi kan regne ut moment og annen informasjon om bolter, og være behjelpelige
med å finne hvilke bolter som bør brukes på ulike prosjekter.
Vi leverer også komplett trekkeutstyr, og annet utstyr for de fleste typer rørjobber.
Hos oss får du greie leiepriser på trekkeutstyr, levert av Torqlite.

Flushing:

Vi har 2 mobile flushe Hpu’er, disse står i vår hydraulikk hall.
Hver av disse har 350 Liters tank, de kan flushe opptil 2″ rør hvor vi oppnår riktig turbulent flow.
Hvis det skal flushes større dimensjoner, kan vi kople sammen begge.
Vi tar på oss flushe oppdrag både i verksted og ute i felt.
Disse er EX godkjente. Vi kan også levere Test, survey og Commissioning Personell
som har erfaring fra flere store service selskapene(MHWirth, NOV m.m.)

Vårt hovedkontor

Lumberveien 51E
4620 Kristiansand S-Norway
Tlf: +47 916 74 920
widar@agderindustri.no
logo123