Personell og Kompetanse

Vi setter stor pris på vårt personell, og satser på fast ansatte arbeidere.
Derfor bruker vi nødvendige midler til å kurse og videreutvikle
kompetansen blant dem.

For deg som kunde, betyr det at du får en faglært og kompetent arbeider.
Våre riggere har eksempelvis fagbrev innen et praktisk fag innen industri arbeid. Våre arbeidere er dermed godt rustet for de fleste oppdrag.

Vårt mål er:

Finner du en arbeider hos oss som du ønsker å bruke til et oppdrag, og det viser seg at vedkommende skulle mangle nødvendig kurs, ordner vi kursing, så lenge det foreligger et forsvarlig prosjekt.

Vi ønsker også å være et fullverdig service selskap, som kan hjelpe kundene uansett behov og utfordring. Vi prioriterer opplæring/kursing av våre ansatte, slik at vi alltid har personell med god kunnskap.

Vi har også veldig gode Konsulenter med på laget som jobber fast hos oss, som kan hjelpe med å forbedre bedrifter, produksjon, lager, salg, prosedyrer og dokumentasjon i andres bedrifter. Dette er personell med god praksis og lederutdannelse inne bygg, industri eller offshore selskaper.

Vårt hovedkontor

Lumberveien 51E
4620 Kristiansand S-Norway
Tlf: +47 916 74 920
widar@agderindustri.no
logo123